Korczowski home page

Bogdan Korczowski 1988 "L'Echelle de Jacob"(Drabina Jakuba) huile/olej 200 cm x 300 cm

Dar Wojtka Fibaka dla Kolekcji Muzeum Narodowe w Warszawie

Collection Musee National Varsovie

Korczowski "Drabina Jakuba" olej 1988

1988

1986/87

Galerie Nationale ZACHETA
 
Narodowa Galeria Sztuki
pl. Malachowskiego 3 Varsovie
czerwiec-juin 1989

Bogdan Korczowski
"Malarstwo/Peinture"


Kuratorzy-Curateurs:
Jacek Werbanowski, Darius Glowacki

Katalog/Catalogue preface par
Wladyslawa Jaworska


 

Bogdan Korczowski & Jacek Werbanowski
ZACHETA Warszawa 1989

Korczowski "Cel"(Cible) 1989

Korczowski "Piramida" 1986/87

1988


Edition: Dwa katalogi/ Deux catalogues Zacheta 1989


Zacheta1989- prefaces (polonais-anglais)
Wladyslawa Jaworska et Jacek Werbanowski,
20 pages,format: 21 x 21 cm,8 reproductions en couleurs

Supplément: 8 pages 23x27 cm -Exposition Zacheta 1989
(uniquement les images)